7. Bî-j Cöppus

Deze restauratiewerkplaats dateert uit 1920 en werd in 2005 in gebruik genomen. De werkplaats werd geschonken door de gebroeders Cöppus uit Asten, ongeveer 15 km verwijdert van Eynderhoof. De topgevels en zijmuren zijn uitgevoerd met gemetselde gevelversieringen.

Op dit ogenblik is de restauratiewerkplaats ook het onderkomen van diverse vakgebieden met de bijbehorende machines en gereedschappen meestal uit periode 1850-1950.

Kuipenmakerij
Kijk eens naar de ervaren kuipers wanneer zij hun ambacht uitoefenen: zoals het maken van vaten, emmers, wastobbes enz., die zijn opgebouwd uit houten duigen en versterkt met stalen hoepels.

De klompenmakerij
Klompen zijn een typisch Nederlands soort schoeisel. Bekend zijn de Nederlandse volksdansen op klompen. De klompenmaker gebruikt hout van de abeel (witte populier ) voor de productie van verschillende soorten klompen. Er zijn klompen ter gelegenheid van een huwelijk, voor kerkbezoek of voor dagelijks gebruik enz. Er is een verzameling klompen uit vrijwel elke Nederlandse provincie. Aanschouw de machines en hulpmiddelen, die nodig zijn om een ruw stuk hout te bewerken tot een klomp. Klompen zijn te koop in de informatie kiosk.

Houtensnijden
Bewonder de producten van de houtsnijder. Hij heeft heel wat geduld en precisie nodig om dergelijke prachtige resultaten te bereiken. De meeste van deze "kunstvoorwerpen" zijn te koop.

In de restauratiewerkplaats zijn ook  de houtendraaiers ondergebracht en in het seizoen vinden er ook andere activiteiten plaats.

[ Naar overzicht ]


Inloggen

E-mail*
Wachtwoord*

Wachtwoord vergeten

E-mail*