Imspectierapport [13/09/2017]

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt haar
inspectieresultaten openbaar. Zo kunnen consumenten voor ieder geïnspecteerd
horecabedrijf het oordeel van de NVWA zien over het naleven van de regels voor veilig voerlsel.

De oordelen zijn uitgedrukt in een kleur. Groen betekent'voldoet'. Geel betekent
dat de NVWA verbeterpunten heeft vastgesteld. Oranje betekent dat de NVWA het
bedrijf onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Rood betekent dat de NVWA het
bedrijf heeft gesloten. De kleur wit (geen recente gegevens) betekent dat het
horecabedrijf de afgelopen tijd niet is geïnspecteerd.
Wat publiceeÉ de NVWA over uw bedrijf?
Binnenkort besluit de NVWA over publicatie van een lijst met inspectiegegevens,
zoals bekend op 31 juli 2017. Hiervoor is een ontwerpbesluit gepubliceerd op de
website van de NVWA. In deze lijst staan de volgende gegevens over uw bedrijf:
Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof
Milderspaàt 1
6034PL Nederweert-Eind
Oordeel: Voldoet
Het oordeel per inspectieonderwerp : .
Juiste omgang met voedsel: Voldoet aan de wettelijke eisen
Hygiëne: Voldoet aan de wettelijke eisen .
Ongediertewering: Voldoet aan de wettelijke eisen .


Inspectiedatum: 27 juli 2O17

De gegevens van de lijst zullen op 11september 2017 ook te zien zijn op de
'Horeca inspectiekaart'op de website van de NVWA en via de NVWA-horeca app.

Een reactie toevoegen of onjuistheden bedrijfsgegevens doorgeven 02-08-2017.

Als u een reactie wilt laten plaatsen bij de gepubliceerde gegevens van uw bedrijf, (rnze rererentie
kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar openbaarmakino@nvwa.nl NVWA/2o1716668
Vermeld hierbij:
- de vestigingsgegevens
- de datum van de lijst met inspectiegegevens. - divisie Inspectie - onze referentie (NVWA/2017 /6668)

Het indienen van uw zienswijze
Vindt u de beoordeling van de NVWA over uw bedrijf niet juist? Dan kunt u
hierover een zienswijze indienen. U kunt binnen twee weken na dagtekening van
deze brief uw zienswijze indienen per e-mail (actieveooenbaarmaking@NVWA.nl)
of schriftelijk (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, t.a.v. Actieve
Openbaarmaking, team openbaarmaking en privacy, divisie Juridische Zaken,
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht).
Zet duidelijk in uw e-mail of op uw brief dat het gaat om een 'zienswijze op het
ontwerpbesluit van lijst 31 juli 2Ol7'.
Zienswijzen die op een andere manier, of na verloop van de termijn worden
ingediend, neemt de NVWA niet in behandeling. Verdere uitleg over de juridische
procedure vindt u op www.nvwa.nl/ooenbaarmaken:

Hoogachtend,
de minister van Economische Zaken,
namens deze,

Drs. N. G. Maij

Divisiehoofd Inspectie

[ Naar overzicht ]


Inloggen

E-mail*
Wachtwoord*

Wachtwoord vergeten

E-mail*