Eynderhoof Historisch Schoolnieuws [13/05/2017]

Eynderhoof Historisch Schoolnieuws

Beste Weledelgestrenge Dames en Heren,

Op woensdag 10 mei  vond , in een zonovergoten na de middag ,  te 15.00 ure de officiële opening plaats  der bewaar- en lagere school van Eynderhoof. Dit geschiedde middels de onthulling van het naambord aan de voorgevel  dezer school. Waarvan akte!

De inzegening door de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor zal mogelijk op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden, daar Meneer Pastoor hiervoor nog geen uitnodiging onzerzijds ontvangen heeft.

Onder de flauw-glimlachende en strenge blik van het hoofd der school Meester Vaes ontkurkte de herbergier 2 flessen champagne. Luid knallend vlogen de kurken een eind de lucht in gevolgd door ene flinke straal van het kostbare nat. Nagenoeg alle leerkrachten van , zowel de bewaarschool als de lagere school waren aanwezig en bekeken met ene goedkeurende blik dit o-zo-schone-schouwspel. Hierna onthulde bewaarschooljuffrouw Nel onder luid applaus het naambord dezer school.

Met een ferme zwaai en ruk aan het , over het naambord, gehangen doek openbaarde zich de naam der school :                                              Ut “eynder schooltje”.         

Het “eynder schooltje” is nu een feitelijkheid!

Wat schertst juffrouws verbazing: in de naamgeving zit namenlijk een  plaisanterieke verwerkt, waarvoor zij houtbewerker meester-gezel Etienne hartelijk dankt. Ook is een dankbetuiging hier op zijn plaats voor de bouwers en sjouwers, die zich in het zweet huns aanschijns hebben gewerkt om deze bouwval tot een heusch schooltje om te vormen.

Bloesem en stof waaien binnen, maar dat kan de pret niet drukken. De onderwijskrachten nemen maar  wat vaker de bezem ter hand of geven de jongen met de “ezelsoren”, dit is de domste jongen uit de klas, de opdracht te gaan werken met de boender. Hij is toch tot niets beters in staat! Ook het stoute kind wat de “pechvogel’ naar zich toe gegooid kreeg, omdat hij o-zo-slecht kan schoonschrijven met de  griffel op de lei , moet als straf de bezemstok hanteren of de emmer onder de vele lekkages houden. Met het “schandbord” om de nek en het schaamrood op de kaken gaat de zondebok van lieverlede , indien noodzakelijk, braaf aan de slag met stoffer en blik. Veeggerief  hanteren is immers vele malen beter dan een “pets met de plak”  of het  ‘ staan in de hoek”. En aldus wordt er op ’t eynder schooltje op een nuttige en ordentlijke wijze van de nood een deugd gemaakt!

Eenieder deed zich na de ontkurking der flessen flink te goed aan de mousserende schuimwijn, bij zulk een gelegenheid passend, maar natuurlijk een hoogste uitzondering, daar het verboden is dit kostbare goedje op de werkvloer te nuttigen. De glazen gingen kwistig  van hand tot hand, vele Eynderhovenaren kwamen de schoolmedewerkers gelukwensen en brachten een heilwens uit. De herbergier zag zich genoodzaakt  extra glazen te laten aanrukken.

Door de zeer snelle aanlevering van het naambord en het feit dat deze inhuldiging in een spontane opwelling gebeurde stellen wij het schoolbestuur op deze wijze op de hoogte van dit heuglijke feit.

Felicitaties kunnen nog te elfder ure aan de schoolmedewerkers toegezonden worden.

Is opgetekend namens alle medewerkers dezer school , genaamd ut “eynder schooltje”

door verslaggever N.Gubbels van de Maas- en Roerbode: 

Dagtekening: Anno 10 mei in het Jaar des Heren 1917

[ Naar overzicht ]


Inloggen

E-mail*
Wachtwoord*

Wachtwoord vergeten

E-mail*